» » کیو کیو بَنگ‌بَنگ! (نگاهی به فضاسازی در «مغزهای کوچک زنگ‌زده»)

کیو کیو بَنگ‌بَنگ! (نگاهی به فضاسازی در «مغزهای کوچک زنگ‌زده»)

  

کیوکیو بَنگ‌بَنگ! 

(نگاهی به فضاسازی در «مغزهای کوچک زنگ‌زده») 


فیلم با گفتار متن، و نماهایی با دوُر آهسته شروع می‌شود. چرا دیگر در هیچ جای فیلم، خبری از این تمهیدات نیست؟ ـ به جز بازپخشِ همین گفتار متن در انتهای فیلم. چرا صدای شاهین (نوید محمدزاده) در گفتار متن، یک‌سر متفاوت از صدایش در فیلم است؟ شکور (فرهاد اصلانی) کیست و دقیقاً چه کاره است؟ چه‌طور پلیس به یک‌باره با حمله به او و دار و دسته‌اش، بساط‌شان را جمع می‌کند، در حالی که به‌راحتی داشت امپراطوری می‌کرد؟ شهره (مرجان اتفاقیان) اساساً چرا از خانه و خانواده‌اش فراری نیست؟ شهروز بر چه اساسی ناگهان در صحنۀ پایانی فیلم، به‌عنوان "چوپون" بعدی معرفی می‌شود؟ چرا... ؟ چرا... ؟ ... ؟ 

سیلِ این پرسش‌ها که اشاره به کنش روایی دارند، راحت بند نمی‌آید! اوضاع زمان و مکان روایی هم به همین اندازه وخیم است (اصلاً داستان فیلم، کِی و کجاست؟). بنابراین به هیچ وجه با پیرنگ حساب‌شده و محکمی طرف نیستیم. تنها برگی که در دست فیلم می‌ماند، مربوط به فضاسازی از طریق سبک و تصویرپردازی‌ست. برگی که نه‌تنها قابلیت جبران دارد، که حتی می‌تواند عامل بُرد هر فیلمی باشد. اما آیا این اتفاق در «مغزهای کوچک زنگ‌زده» هم افتاده؟ 

یادداشت زیر، سعی دارد با اشاره به برخی از عناصر فضاساز، و گریزهایی به پیرنگ، نگاهی به میزان کارامدی روایت این فیلم داشته باشد. 


مغز یا بدن؟ 

عنوان فیلم، یکی از ابتدایی‌ترین عناصر فضاساز آن است. بار دیگر مرورش کنیم: مغزهای کوچک زنگ‌زده. ترکیبی وصفی که موصوف اصلی‌اش "مغزها"ست. پس قاعدتاً باید با سینمای مغز مواجه باشیم. ژیل دولوز سینمای مغز را عقلانی، اندیش‌ناک، سیستماتیک، منظم، منطقی، مقاله‌وار و مهندسی‌شده تعریف می‌کند و آن را در مقابل سینمای بدن می‌گذارد که یک سینمای فیزیکی، غریزی، بناشده بر جسم، اروتیزم و خشونت است. 

اولین فصل فیلم، عبارت است از نماهایی با دوُر آهسته همراه با گفتار متنی که نوید محمدزاده ادا می‌کند. محتوای نماها اساساً مبتنی بر بدن، کنش فیزیکی و نمایش خشونت هستند. آهسته بودنِ دوُر تصویر و هم‌چنین استفاده از عدسی‌های tele این موارد را تشدید می‌کند. از طرف دیگر گفتار متن نیز مغز را به رسمیت نمی‌شناسد ("می‌گن اگه چوپون نباشه گوسفندا تلف می‌شن... چون مغز ندارن..."، "این چوپونه، ما همه گوسفنداشیم..."). پس از این فصلِ مقدماتی، در ادامه نیز، هیچ نشانی از مغز نمی‌بینیم، بل‌که صرفاً شاهد نشانه‌هایی از بدن هستیم. این نشانه‌های بدنی نیز آن‌قدر نامنسجم‌اند که در نهایت، راه به هیچ اندیشه‌ای نمی‌برند. تنها شخصیتِ داستان که ممکن است نشانی از اندیشه (مغز) داشته باشد شکور است؛ حتی در مورد او هم، تنها موقعیتِ تغییردهندۀ وضعیت، از بیرون تحمیل می‌شود (حملۀ پلیس) و او در یک وضعیت حاد، ناگزیر وادار به واکنش می‌شود (و در انتهای همان فصل هم دستگیر). 

اندیشه‌هایی که در کنار کنش‌های بدنی چیده شده‌اند، هیچ تناسبی با سِیر کنش‌ها ندارند. به‌عنوان مثال می‌توان به چند لحظه در ارتباط با شخصیت شاهین اشاره کرد. مورد اول، جایی‌ست که می‌خواهد گوشِ ضاربِ شهروز را ببُرد، اما بدون هیچ توجیهی، از انجامش منصرف می‌شود. نه دلیل حسی و روانی‌اش معلوم است و نه این نبُریدن، تناسبی با ژست‌ها و کنش‌های فیزیکیِ پیش و پس از آن لحظه دارد. مورد دوم، مربوط به فصل قتل شهره است: نه عدم مشارکت شاهین در انجام قتل پذیرفتنی‌ست و نه مشارکتش در دفن کردن جنازه. مورد سوم هم نمایی‌ست که از زاویۀ دید او، برجک مراقبتِ زندان را می‌بینیم. شاهین که به ملاقات شکور آمده، از راه دور دستش را شبیه به هفت‌تیر کرده و در خیال خودش به سربازِ روی برجک شلیک می‌کند (و صدای یک شلیک واقعی را روی این تصویر می‌شنویم). این نما در کنار بخشی از دیالوگ‌های شاهین (که قبلاً شنیده‌ایم) و هم‌چنین سرگذشت کودکی‌اش (که بعداً می‌شنویم) مضمونی از عقدۀ حقارت و هم‌چنین قدرت‌طلبی را در شاهین برجسته می‌کند. در حالی که در آخرین صحنۀ فیلم، کاملاً خلق‌الساعه، شهروز به‌عنوان پدرخواندۀ بعدی معرفی می‌شود. شاهین هم از این انتقال قدرت (از شکور به شهروز) راضی‌ست، چراکه خودش این انتقال قدرت را برای ما تعریف می‌کند (از طریق گفتار متن). 

کوتاه سخن این‌که این فیلم بیش‌تر سینمای بدن است، تا مغز (چه بزرگ و متبرک، و چه کوچک و زنگ‌زده!). 


بازی تاج و تخت!  

مسألۀ زمان و مکان در «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، علامت سؤالش را در پیرنگ جا گذاشته، در حالی که جواب در سبک فیلم پنهان شده است! راوی فیلم، نه شاهین است و نه هیچ شخصیت دیگری. بل‌که فیلم‌ساز است: راوی‌ای که با سواستفاده از قدرتش، شخصیت‌ها و فضاشان را از موضع روایت‌گری به زیر کشیده و خود بر مسند روایت تکیه زده است؛ و به این ترتیب زمان و مکان خود را به زمان و مکان فیلم تحمیل و آن‌ها را کاملاً محو کرده است. 

این تحمیل از همان ابتدا مشهود است؛ چراکه گفتار متن شاهین مشخصاً خطاب به ماست. به همین دلیل درست در ابتدای نمایی که شکور را می‌بینیم می‌گوید «این چوپونه...». گویی شاهین در اتاق تدوین نشسته و منتظر این لحظه بوده تا کاملاً هماهنگ با تصویر، جملۀ مذکور را بگوید. در انتها و با پخش مجدد گفتار متن نیز اتفاقی مشابه، منتها این بار با تصویر چهرۀ شهروز می‌افتد. این تکرار، یک تحمیلِ مضمونی را نیز همراه دارد: مسألۀ انتقال قدرت. این مضمون بدون این‌که جایی در داستان داشته باشد، به‌ناگاه و به‌صورت خلق‌الساعه از آستین فیلم‌ساز ظاهر می‌شود (و ادامه نمی‌یابد. چون فیلم همان‌جا تمام می‌شود!). 

با مصادرۀ مسند روایت‌گری، تمامی فضاهای فیلم، چشم‌انداز فیلم‌ساز و قلمرو تمامیت‌خواهانۀ او شده‌اند. گویی او تمامی شخصیت‌ها، کنش‌ها، زمان و مکان را مسخ و شیفتۀ ذهنیت و تجربه‌های خود (اعم از تجربۀ زیسته و تجربۀ سینه‌فیلی) کرده است. نگاه این راوی آن‌چنان متفرعن است که فارغ از نمایش کنش‌های بدن (چنان‌چه در قسمت قبل ذکر شد)، و صرفاً از طریق عنوان فیلم، کوچک بودن و زنگ‌زدگی مغزهای شخصیت‌ها را تحقیر می‌کند و چندان در پی هم‌دلی با آن‌ها نیست. میرانسن نماها به‌گونه‌ای‌ست که تمامی توجه را به بازی‌گران معطوف می‌کند. محیط و اشیا به‌دور از هرگونه کارکرد داستانی، ‌شخصیت‌پردازانه و حسی، کاملاً تزئینی‌اند. به‌طوری‌که این ناکجا می‌تواند هرجا باشد و این گنگسترهای ژنده‌پوش را می‌توان با گنگسترهای کت‌وشلوارپوشِ تا دندان مسلح تاخت زد! گویی فیلم‌ساز مثل یک توریستِ شیک و مرفه، به این بیغولۀ اگزوتیک آمده، عینک آفتابی بر چشم و ماسکی بر بینی خود گذاشته، و به‌جای آن‌که حریصِ سوغات باشد، برای اهالیِ این‌جا قصه‌ای وارداتی آورده و آن‌ها را به "بازی" گرفته است. البته برای موجه‌تر جلوه کردن این روی‌کرد، یک سرباز عجیب و "آدم حسابی" (هامون سیدی) در فیلم می‌بینیم که هم دستش به دهانش می‌رسد، هم با شاهین رفیق است، هم صبور است، هم عاشق‌پیشه است و هم بامعرفت... خلاصه هر آن‌چه خوبان عالم دارند را یک‌جا در خود خلاصه کرده، اما متأسفانه او هم دردی از روایت فیلم دوا نمی‌کند! 

تمامیت‌خواهیِ افراطی راوی (فیلم‌ساز) باعث شده در جاهایی از فیلم، قواعد خود را نیز زیر پا بگذارد. برای مثال می‌توان به فصلی که شاهین خبرِ پخش شدن ویدیوی شهره را به شکور می‌دهد اشاره کرد. در شروعِ این فصل، برخلاف تمام فیلم، اصلاً شاهین حضور ندارد! شکور را در محل کارش می‌بینیم که در مقابل شخصی خطاکار نشسته و مشغول مؤاخذۀ اوست (بگذریم که همین صحنه هم فاقد کارکرد روایی‌ست!). در انتهای صحنه، در نمایی باز، شکور را از روبه‌رو می‌بینیم که نزدیک درِ ورودیِ سوله نشسته است. سپس در همین نما، از چهارچوبِ در، شاهین و رفیقش را می‌بینیم که سوار بر موتور دارند می‌آیند. در حین نزدیک شدن، شاهین نام شکور را فریاد می‌زند و ما به‌وضوح می‌شنویم. شکور، سراسیمه و کنجکاو از جا برمی‌خیزد و به سمت شاهین می‌رود. شاهین موتور را پارک می‌کند و پیاده می‌شود. شکور هم به او رسیده، و این دو شروع می‌کنند به حرف زدن. از زبان بدنیِ شاهین پیداست که دارد با داد و فریاد ماجرا را تعریف می‌کند. اما درست برخلاف لحظاتِ قبل، راوی (فیلم‌ساز) صلاح دانسته است که ما صدای این مکالمه را نشنویم! (از این نیز بگذریم که اصلاً ما در جریان ماوقع هستیم و این نشنیدن نیز، هیچ کارکرد روایی ندارد). 

مثال‌های دیگری نیز از این دست می‌توان برشمرد: درگیری بی‌دلیل، بی‌معنا و بی‌کارکرد دارد و دستۀ شکور با دار و دستۀ رقیب (از کارگردانیِ ضعیف صحنه بگذریم!)، روئین‌تن ماندنِ شکور و شاهین در این درگیری، حملۀ خلق‌الساعۀ پلیس، زنده شدن (یا نَمردن) معجزه‌وارِ شهره و... . الگوی صلاح‌نگرانه و پدرمآبانۀ روایت، آن‌چنان بر نقاط عطف داستان حاکم بوده و در طول فیلم گسترده شده است که درنهایت همه‌چیز را از معنا تهی و به "بازی" تبدیل کرده است. بازی‌ای صرفاً برای گذران وقت. 


کیوکیو بَنگ‌بَنگ! 

فیلم که تمام می‌شود، روی عنوان‌بندی پایانی، ترانه‌ای نامتعارف می‌شنویم که تنها یک حُسن دارد: هم‌راستا و به‌مثابه مهر تأییدی‌ست بر روی‌کرد تهی از معنا و بازی‌انگارانۀ فیلم. ترانه، با این‌که متعلق به متن فیلم نیست، اما جدا از تجربۀ زجرآور تماشای فیلم نمی‌توان آن را شنید (یا خواند). 

[پیشنهاد می‌کنم پیش از خواندن ادامۀ مطلب، ترانه را ـ که با یک جستجوی ساد در اینترنت پیدا می‌شود ـ بشنوید]

از غمازی‌های نابه‌جای سرایندۀ ترانه (در ترکیب‌هایی مثل "خورده‌ترین شلاق"، "مثنوی مادی"، "موی بلوندی‌ها" و "آغوش تو تنگ‌تنگ") بگذریم! بند اول ترانه، "ساقی سیمین‌ساق" را خطاب قرار می‌دهد و به او خبر می‌دهد "ما سینه‌مون چاکه". پس گویا داریم وصف حال شاهین‌ها را می‌شنویم. اما دو عبارتی که بین خطاب و خبر می‌آیند (خورده‌ترین شلاق، سوزوندۀ تریاق) چه هستند، چرا آمده‌اند و مرجع‌شان چه چیز یا چه کسی‌ست؟! اصلاً آیا شاهین‌ها به "تریاک" می‌گویند "تریاق"؟! 

خطابه در بند دوم ادامه می‌یابد. این‌جا هم با یک ترکیب هضم‌ناشدنی مواجهیم: مثنوی مادی! این‌طور که حضرت سراینده می‌فرمایند، شاهین آن‌قدر با لفظ "مثنوی معنوی" آشناست که در خطابه‌اش با آن بازی می‌کند! تازه این را که بپذیریم، سؤال اصلی مطرح می‌شود: مثنوی مادی اصلاً یعنی چه؟! 

به قسمت اصلی ترانه می‌رسیم؛ جایی که به ترجیع‌بند ختم می‌شود. یکی از ناجورترین ترکیب‌ها در این بند گنجانده شده: خدا چه نزدیک... ! درست در بند قبل بود که حرف از "مثنوی مادی" بود، پس اکنون "خدا" دیگر چه صیغه‌ای‌ست؟! از طرف دیگر اصلاً کجای زندگی شاهین و آن‌چه در فیلم دیده‌ایم، به مسألۀ خدا مربوط می‌شود (حالا چه دور و چه نزدیک)؟! و اما ترجیع‌بند: کیوکیو بَنگ‌بَنگ! این لفظ ـ که سه مرتبۀ دیگر در ترانه تکرار می‌شود ـ ناگزیر مسألۀ خشونت با سلاح گرم (یا دست‌کم تمایل به آن) را مطرح می‌کند. مسأله‌ای که هم‌چون "جابه‌جایی قدرت" هیچ جایی در روایت نداشته و به‌زورِ این ترانه و نمای ذهنیِ شلیک به نگهبانِ برجک زندان به فیلم الصاق شده‌ است (اسلحه و تیراندازی‌هایی هم که در صحنۀ درگیری با پلیس می‌بینیم، صرفاً واکنش به یک وضعیت حاد هستند). از این گذشته، اساساً زندگی شاهین‌ها بدوی‌تر از آن است که نام‌آوایی غربی را به "کیوکیو" بچسبانند. این چسباندن‌ها تابع منطقی بازی‌گوش و سرخوشانه‌اند که نسبتی با وضعیت‌های حاد ندارند. منطقی که از اختلاط‌های زبانی و هم‌چنین نفوذ شبکه‌های اجتماعی به فرهنگ طبقۀ متوسط ناشی می‌شود. همین الگوپذیری را در بندِ بعدی نیز می‌بینیم: "شراب آب‌لیمو مستم و می‌بُره". آب‌لیمو جزء مواد بنیادین هیچ‌نوع نوشیدنی الکلی نیست، پس منظور ترانه‌سرا از شراب، نوشیدنی در معنای عام بوده (باز هم باید فرض کنیم شاهین‌ها به نوشیدنی می‌گویند شراب!). از آن‌جا که در بندهای قبلی، حرفی از می‌خوارگی نبوده، احتمالاً "مستمو" مخفف محاوره‌ایِ "مستی‌ام را"ست. سابقۀ این نحوۀ برهم‌گذاریِ واژگان و مفاهیم نه در ادبیات فارسی، که در الگوی هشتگ‌گذاریِ شبکه‌های اجتماعی‌ست. اما نکته این است که این الگو برای زبان‌هایی هم‌چون انگلیسی کارامد است، در حالی که هشتگ‌های فارسی هنوز محتاج خطِ زیرگذار (underline) هستند. 

برشمردن تناقض‌ها و ناپختگی‌های ترانه را هم‌چنان می‌توان ادامه داد. کوتاه‌سخن این‌که این ترانه، تیری خلاص بر ذهن مخاطبی‌ست که اندک امیدی به جدیتِ احتمالیِ فیلم و راوی‌اش (فیلم‌ساز) داشته تا او را با مشتی احساسات و اندیشه‌های متصلب از سالن سینما بدرقه کند. گویی راوی کنار درِ خروجی سالن ایستاده و در حالی که به ریش مخاطب می‌خندد، می‌گوید: از اولش هم همه‌چیز بازی بود! خداحافظ! کیوکیو بَنگ‌بَنگ! 

  • اخبار مرتبط
  • نقد ها
  • حاشیه ها
  • مصاحبه ها
نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره «تالین» شد
نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره «تالین» شد>> مراسم اعطای جوایز بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «شب‌های سیاه تالین» در کشور استونی با اختصاص دو جایزه به...
ناگفته‌هایی از یک «نگاه جعلی» تا «مغزهای کوچک زنگ زده»
ناگفته‌هایی از یک «نگاه جعلی» تا «مغزهای کوچک زنگ زده»>> بازیگر فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» گفت: ما در این فیلم فقط گوشه‌ای از زندگی مردم را نشان دادیم، این در حالی است...
«مغزهای کوچک زنگ زده» فقط گوشه‌ای از زندگی مردم بود
«مغزهای کوچک زنگ زده» فقط گوشه‌ای از زندگی مردم بود>> بازیگر فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» گفت: ما در این فیلم فقط گوشه‌ای از زندگی مردم را نشان دادیم، این در حالی است...
در آرزوی چوپان شدن/ نقد «مغزهای کوچک زنگ زده» اثر هومن سیدی
در آرزوی چوپان شدن/ نقد «مغزهای کوچک زنگ زده» اثر هومن سیدی>> فیلم از همان سکانس درخشان ابتدایی جهانش را ترسیم و تکلیفش را با مخاطب روشن می‌کند. تصویر آهسته مردانی با مغزهای کوچک...
صحبت‌های لادن ژاوه وند، بازیگر «مغزهای کوچک زنگ زده»
صحبت‌های لادن ژاوه وند، بازیگر «مغزهای کوچک زنگ زده»>> به گزارش سلام سینما لادن ژاوه وند، بعد از زندگی پرماجرایش، بازیگری را برای اولین بار در فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»...
مرجان اتفاقيان: بازى در «مغزهای کوچک زنگ زده» بهترين اتفاق زندگيم بود
مرجان اتفاقيان: بازى در «مغزهای کوچک زنگ زده» بهترين اتفاق زندگيم بود>> به گزارش سلام سینما مرجان اتفاقیان که کلاس‌های بازیگری را زیر نظر هومن سیدی گذرانده است، در اولین تجربه بازیگری‌اش در...
«مغزهای کوچک زنگ‌زده» در رقابت شب‌های سیاه تالین
«مغزهای کوچک زنگ‌زده» در رقابت شب‌های سیاه تالین>> فیلم «مغزهای کوچک زنگ‌زده» در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش مسابقه اصلی جشنواره شب‌های سیاه تالین در کشور استونی به...
تصاویر حضور فرهاد اصلانی، نوید محمدزاده و هومن سیدی در پردیس کورش
تصاویر حضور فرهاد اصلانی، نوید محمدزاده و هومن سیدی در پردیس کورش>> در اکران مردمی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» در پردیس کورش فرهاد اصلانی، نوید محمدزاده، مرجان اتفاقیان، نوید پورفرج و هومن...
موسیقی «مغزهای کوچک زنگ‌زده» کولی، وحشی و مدرن است
موسیقی «مغزهای کوچک زنگ‌زده» کولی، وحشی و مدرن است>> خواننده تیتراژ فیلم «مغزهای کوچک زنگ‌زده» می‌گوید: هومن سیدی خواست موسیقی را به سمتی ببریم که به شخصیت نوید محمدزاده در...
اینفوگرافی فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» ساخته هومن سیدی
اینفوگرافی فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» ساخته هومن سیدی>> تازه ترین ساخته هومن سیدی از هفته گذشته در سینماهای کشور اکران شده و به فروشی حدود 2 میلیارد تومان نزدیک شده است. ...
کیوکیو، بنگ‌بنگ
کیوکیو، بنگ‌بنگ نمی‌فهمم چرا باید تمام افراد این محل، عصیان‌گر و وحشی باشند! تنها به خاطر فقر؟ این که خیلی کاریکاتوری است و زرد؛ خیلی...
کیوکیو، بنگ‌بنگ
کیوکیو، بنگ‌بنگ نمی‌فهمم چرا باید تمام افراد این محل، عصیان‌گر و وحشی باشند! تنها به خاطر فقر؟ این که خیلی کاریکاتوری است و زرد؛ خیلی...
کیوکیو، بنگ‌بنگ
کیوکیو، بنگ‌بنگ نمی‌فهمم چرا باید تمام افراد این محل، عصیان‌گر و وحشی باشند! تنها به خاطر فقر؟ این که خیلی کاریکاتوری است و زرد؛ خیلی...
کیوکیو، بنگ‌بنگ
کیوکیو، بنگ‌بنگ نمی‌فهمم چرا باید تمام افراد این محل، عصیان‌گر و وحشی باشند! تنها به خاطر فقر؟ این که خیلی کاریکاتوری است و زرد؛ خیلی...
یادداشتی بر”مغزهای کوچک زنگ زده”
یادداشتی بر”مغزهای کوچک زنگ زده” هنگامی که "مغزهای کوچک زنگ زده" ساخته هومن سیدی در جشنواره سی و ششم به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت روشن بود که...
«مغز‌های کوچک زنگ‌زده»: فاشیسم و فردیت‌زدایی
«مغز‌های کوچک زنگ‌زده»: فاشیسم و فردیت‌زدایی فراموش نکنیم که زایندگی نه در سکونت گزیدن، که در کوچیدن است. میشل فوکو «مغز‌های کوچک زنگ‌زده»، ساخته‌ی هومن سیدی،...
سلام من شاهین هستم، یک گوسفند..."
سلام من شاهین هستم، یک گوسفند..." سیدی کارگردانی است که در همه‌ی فیلم‌هایش حتی فیلمی مانند اعترافات ذهن خطرناک من حرف‌هایی برای گفتن به مخاطب دارد،ولی...
خشم و هیاهو به مقدار زیاد!
خشم و هیاهو به مقدار زیاد!    فیلم مغزهای کوچک زنگ زده دو دسته مخاطب دارد دسته ی اول کسانی هستند که فیلم را به هیچ وجه دوست ندارند اما در خلوت شان...
داغی بر پیشانی
داغی بر پیشانی «مغزهای کوچک زنگ‌زده» از آن دسته فیلم‌هایی است که بعد از ترک سالن سینما همراهتان خواهد ماند و تا چند روز در فضای زرد و...
زاغه نشینان خطرناک
زاغه نشینان خطرناک    بگذارید همین ابتدا بگویم؛ سینمای هومن سیدی را دوست دارم. قطعاً فیلم های او نیز مثل هر فیلم دیگری ضعف هایی داشته اند...
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

باکس آفیس هفتگی

عنوان
هفته
سالن
فروش هفتگی
فروش کل

10
81
420,102,000 تومان
12,745,866,000 تومان
آستیگمات
آستیگمات مجیدرضا مصطفوی
2
89
417,274,000 تومان
1,480,335,000 تومان
خانم یایا
خانم یایا عبدالرضا کاهانی
3
89
328,276,000 تومان
3,007,860,000 تومان
لازانیا
لازانیا حسین قناعت
9
104
272,980,000 تومان
4,148,542,000 تومان
پیشونی سفید 2
پیشونی سفید 2 جواد هاشمی
8
136
253,271,000 تومان
4,132,191,000 تومان
پاستاریونی
پاستاریونی سهیل موفق
1
87
247,093,000 تومان
2,396,504,000 تومان
لس آنجلس تهران
لس آنجلس تهران تینا پاکروان
8
79
213,579,000 تومان
7,177,351,000 تومان
وای آمپول
وای آمپول علیرضا محمودزاده
3
100
207,393,000 تومان
1,227,446,000 تومان
هشتگ
هشتگ رحیم بهبودی فر
10
79
138,293,000 تومان
3,708,081,000 تومان
سرو زیر آب
سرو زیر آب محمدعلی باشه آهنگر
2
81
127,231,000 تومان
500,002,000 تومان
گرگ بازی
گرگ بازی عباس نظام دوست
6
38
124,552,000 تومان
1,287,174,000 تومان
هزارپا
هزارپا ابوالحسن داوودی
22
19
97,288,000 تومان
37,986,101,000 تومان
عرق سرد
عرق سرد سهیل بیرقی
10
22
56,152,000 تومان
2,046,657,000 تومان
در مسیر باران
در مسیر باران حامد کاتبی
6
22
18,027,000 تومان
138,022,000 تومان
تنگه ابوقریب
تنگه ابوقریب بهرام توکلی
17
8
14,433,000 تومان
5,646,681,000 تومان
جاده قدیم
جاده قدیم منیژه حکمت
10
4
2,082,000 تومان
577,547,000 تومان
من دیوانه نیستم
من دیوانه نیستم علیرضا امینی
19
1
925,000 تومان
394,283,000 تومان
دلم می خواد
دلم می خواد بهمن فرمان‌آرا
25
1
906,000 تومان
1,542,877,000 تومان
فیلشاه
فیلشاه هادی محمدیان
37
1
624,000 تومان
7,906,077,000 تومان
گام‌های شیدایی
گام‌های شیدایی حمید بهمنی
5
3
605,000 تومان
3,553,000 تومان
سوفی و دیوانه
سوفی و دیوانه مهدی کرم پور
10
6
579,000 تومان
225,765,000 تومان
دم سرخ ها
دم سرخ ها آرش معیریان
18
1
336,000 تومان
2,511,186,000 تومان
خاله قورباغه
خاله قورباغه افشین هاشمی
23
1
150,000 تومان
2,386,427,000 تومان
پشت دیوار سکوت
پشت دیوار سکوت مسعود جعفری جوزانی
16
1
144,000 تومان
142,445,000 تومان
ماهورا
ماهورا حمید زرگرنژاد
9
1
25,000 تومان
206,418,000 تومان

شبکه های اجتماعی